Nordiskt Flygteknikcentrum Luleå

Våra utbildningar

NFTC utvecklar och tillhandahåller utbildningar med olika inriktningar inom flygteknikområdet.

Vi utbildar inom:

Gymnasieutbildning Flyg/Helikoptermekaniker

Luleå Gymnasiskolas treåriga flyg o helikoptermekaniker utbildning OBS sök direkt från årskurs nio

Civila flygbolag

Kurser/utbildningar enligt offert

Försvarsmakten

Kurser/utbildningar enligt offert

Flygmekaniker och Flygtekniker utbildningarna är riksrekryterande


Praktisk utbildning 

Praktisk utbildning och kvalificerad personal

NFTC samverkar med ett antal olika flygföretag i närregionen och över hela landet där studenterna får delar av sin praktiska utbildning. Stor vikt läggs även vid kvalificerad fortbildning för personalen samt internationella kontakter och utbyten.

NFTC är medlem i den Europeiska organisationen EAMTC (European Aviation Maintenance Counsil) där stora dela av de europeiska ländernas och flygbolagens tekniska utbildningsorganisationer är representerade. EAMTC arbetar med gemensamma frågor som rör regelverken inom EASA och är en remissinstans till dessa regelverk.

Läs mer


Övergripande mål 

Övergripande mål

NFTC verkar för att tillhandahålla utbildning med olika inriktningar inom flygområdet. Samtidigt arbetar vi med att utveckla användandet av IT och datorbaserade träningsredskap.

Utbildningen utgår från det synsätt som finns i flygteknisk underhållsverksamhet och leder till att eleven för förståelse för vikten av säkerhet, kvalitet, ansvarstagande, noggrannhet, ödmjukhet och social kompetens.

Vi präglar våra elever att ta ansvar för egna och andras arbetsuppgifter, att planera, genomföra och dokumentera förekommande arbeten.

Utbildningarna ger en grundläggande teoretisk och praktisk kunskap rörande underhåll av flygplan/helikoptrar i överensstämmelse med Del 66 cat A1 för flygplan och/eller cat A3, A4 samt B1.3 för helikopter.

Läs mer


Framtid 

Framtid

Utbildningarna förbereder för yrkesverksamhet i flygteknisk underhållssektor som certifierande personal (personal med egna ansvarsbefogenheter i flygteknisk verksamhet) eller icke certifierande personal.

Eleven förbereds för vidare studier på högskola/universitet där man kan söka till exempelvis flygdriftingenjör.

Eleven förbereds för en militär karriär som yrkesofficer i flygteknisk tjänst.

Svenska Flygföretagens Riksförbund och Flygarbetsgivarna konstaterar att tillväxten inom flygindustrin kommer att öka med 4-6 % per år vilket ger en fördubbling av antalet flygresenärer den kommande 10-12 års perioden. Denna ökning inom flygindustrin ställer krav på tillgången till kvalificerad underhållspersonal av flygplan d.v.s flygtekniker, regionalt, nationellt och inom Europa. Läs här Boeings utredning om behov av piloter samt tekniker på 20 års sikt.

Läs mer


Boende för sökande 

Boende för sökande

Det finns studentlägenheter i Luleå Kommun då vi är en Universitetsstad. Bland annat kan du söka bostad via Lulebo.se eller telefon: 0920-23 67 00

Skolan tillhandahåller ett begränsat antal lägenheter som kan delas mellan studenter. Kontakta vår lägenhetsansvarig Anna Tel: 070383 85 33

 

Läs mer